ขาตั้งเปียโน ขาตั้งคีย์บอร์ด U-Shape HZ-041U Heavy duty Piano stand

รหัสสินค้า : 90702109
คุณสมบัติสินค้า
1. สำหรับคีย์บอร์ด / เปียโนไฟฟ้า 61-88 คีย์
2. ขาตั้งมั่นคงแข็งแร็ง
3. ความสูง 61 cm. (ไม่สามารถปรับความสูงได้)
4. สามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อจัดเก็บได้