Tube Lug กลองชุด นิกเกิ้ล ขาสูง 28 mm. ระยะรูน็อต 25 mm.

฿195.00

รหัสสินค้า : 029674

ชื่อสินค้าในระบบ  :  Tube Lug กลองชุด VSJ-25BS สีนิกเกิ้ล

รุ่น :  VSJ-25BS สีนิกเกิ้ล