Fortis Violin ไวโอลิน ขนาด 4/4 V-182 Top Solid Spruce

฿2,900.00

  • SKU : 0106434
  • ไม้หน้า Solid Spruce
  • ด้านหลังเป็นไม้ Maple
  • อะไหล่ Boxwood
  • พร้อมกล่องเคส คันชักและยางสน