ฉาบไชน่า

Showing all 8 results

กลอง & เพอคัชชั่น

ฉาบไชน่า King Dragon 12 นิ้ว

฿2,290.00

กลอง & เพอคัชชั่น

ฉาบไชน่า King Dragon 12 นิ้ว VX Series

฿2,290.00

กลอง & เพอคัชชั่น

ฉาบไชน่า King Dragon 14 นิ้ว

฿2,390.00

กลอง & เพอคัชชั่น

ฉาบไชน่า King Dragon 14 นิ้ว VX Series

฿2,390.00

กลอง & เพอคัชชั่น

ฉาบไชน่า King Dragon 16 นิ้ว

฿2,490.00

กลอง & เพอคัชชั่น

ฉาบไชน่า King Dragon 16 นิ้ว VX Series

฿2,490.00
Out of stock

กลอง & เพอคัชชั่น

ฉาบไชน่า King Dragon 18 นิ้ว

฿2,590.00
Out of stock

กลอง & เพอคัชชั่น

ฉาบไชน่า King Dragon 18 นิ้ว VX Series

฿2,690.00